نام كاربري: كلمه عبور:
  صنایع دانش بنیان
تعریف شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.

شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت‌ها و موسساتي كه بيش از پنجاه (50) درصد از مالكيت آنها متعلق به شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايت‌هاي اين قانون نيستند.

مرجع ارزیابی و تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان:

كارگروه «ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (3) آيين‌نامه اجرايي «قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» مرجع ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشد.

اعضای کارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا:

الف- نماینده رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس)

ب- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج- نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

د- نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هـ- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

و- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ز- مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفاییخلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان (دانلود)حوزه کالاها و خدمات دانش بنیان:

Skip Navigation Links.

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

339370