نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
سامانه حفاظت پيراموني فنس الکتريکي(حصار الکتريکي)شتاب آرا تک
انواع پكيج هاي تزريق و پروسس شيميايي طلايه داران صنعت فرآيند
انواع راكتور هاي صنايع شيميايي طلايه داران صنعت فرآيند
پکيج حرفه اي مرکزتماسCall&Contact Center- TCC3000 مهندسي تذروافزار
تراش TC20-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
تراش TC35-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
تراش TME40-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
سافت استارتر - راه انداز نرم - Soft Starterآراز تابلو توان تبريز
سيستم مديريت هشدار(آلارم و مانيتورينگ)باني ناب پردازش
فرز FP4ME-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
فرز VM850-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
ماشين سنتر VMC1050شرکت ماشين سازي تبريز
ماشين سنتر VMC1250شرکت ماشين سازي تبريز
ماشين سنتر VMC850شرکت ماشين سازي تبريز
کنترل پنل هوشمند تجهيزات دوّار انتقال قدرت دانش محور تبريز

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

79719