نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
سامانه حفاظت پيراموني فنس الکتريکي(حصار الکتريکي)شتاب آرا تک
انواع پكيج هاي تزريق و پروسس شيميايي طلايه داران صنعت فرآيند
انواع راكتور هاي صنايع شيميايي طلايه داران صنعت فرآيند
پکيج حرفه اي مرکزتماسCall&Contact Center- TCC3000 مهندسي تذروافزار
تراش TC20-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
تراش TC35-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
تراش TME40-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
درزگير کوره اي خودروتوليدي و صنعتي گوهر فام
سافت استارتر - راه انداز نرم - Soft Starterآراز تابلو توان تبريز
سيستم مديريت هشدار(آلارم و مانيتورينگ)باني ناب پردازش
فرآيند احياء کاتاليستمجتمع پتروصنعت گامرون
فرز FP4ME-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
فرز VM850-CNCشرکت ماشين سازي تبريز
ماشين سنتر VMC1050شرکت ماشين سازي تبريز
ماشين سنتر VMC1250شرکت ماشين سازي تبريز
12

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

324581