نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
سامانه حفاظت پيراموني فنس الکتريکي(حصار الکتريکي)شتاب آرا تک
RTU سازگان ارتباط پويا
آژير اعلام حريق - ASS124سانا صنعت ماندگار
آژير فلاشر اعلام حريق - ASF114سانا صنعت ماندگار
آژير فلاشر بيروني اعلام حريق - AoSF24سانا صنعت ماندگار
آشکار ساز حرارتي - AHD24سانا صنعت ماندگار
آشکار ساز دود فتوالکتريک - ASD24سانا صنعت ماندگار
آشکار ساز دوکاره دود و حرارت - ASHD24سانا صنعت ماندگار
آنتن 3 باندي ايستگاه شبکه ارتباطات سلولي فناوري آنتن هاي کارن
آنتن 4 باندي شبکه ارتباطات سلولي باند 3.5 گيگاهرتزفناوري آنتن هاي کارن
آنتن 5 باندي ايستگاه شبکه ارتباطات سلوليفناوري آنتن هاي کارن
پارتيکل کانتر ليزري آنلاين (شمارنده ذرات هوا)پويا پايش صنعت سيستم فرآيند
پايانه ايمن تله متري راه دور - SRTU14سانا صنعت ماندگار
پايانه دور دست، PT- RTU سپنتا مدار پايا تراشه
پکيج حرفه اي مرکزتماسCall&Contact Center- TCC3000 مهندسي تذروافزار
123

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

324582