نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
پايشگر سريع و دزيمتر قابل حملپرتو تجهيز بعثت
راکتورهاي دوجداره شيشه اي (jacketed glass reactor)فناوري دارويي درسا به ساز
سامانه حفاظت پيراموني زير زميني و دفنيشتاب آرا تک
سنجشگر گاما براي سنجش ارتفاع، چگالي، ضخامت و سوييچپرتو تجهيز بعثت
سيستم مديريت هشدار(آلارم و مانيتورينگ)باني ناب پردازش
فرآيند احياء کاتاليستمجتمع پتروصنعت گامرون
گيت بازرسي آلودگي گاما در مبادي ورود و خروج خودرويپرتو تجهيز بعثت
کانتينر و کليماتور چشمه ها(خطي و نقطه اي)پرتو تجهيز بعثت

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

324585