نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
اسپري دراير آزمايشگاهي (خشک کن پاششي)فناوري دارويي درسا به ساز
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيAr5طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2017طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2015Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2017Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر رنگ سنجيPhotonix Ar 2015cmv طيف سنج تجهيز پيشرفته
پارتيکل کانتر ليزري آنلاين (شمارنده ذرات هوا)پويا پايش صنعت سيستم فرآيند
پلاسما مانيتورينگ Spectronix Ar 2015p طيف سنج تجهيز پيشرفته
پکيج حرفه اي مرکزتماسCall&Contact Center- TCC3000 مهندسي تذروافزار
دستگاه تمام اتومات بادکن پت برزين صنعت کوشا
راکتورهاي دوجداره شيشه اي (jacketed glass reactor)فناوري دارويي درسا به ساز
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmrvطيف سنج تجهيز پيشرفته
سنجشگر گاما براي سنجش ارتفاع، چگالي، ضخامت و سوييچپرتو تجهيز بعثت
سيستم مديريت هشدار(آلارم و مانيتورينگ)باني ناب پردازش
طيف سنج بازتابيRef-Ar-2015 طيف سنج تجهيز پيشرفته
12

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

324586