نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
سامانه حفاظت پيراموني فنس الکتريکي(حصار الکتريکي)شتاب آرا تک
آنتن 3 باندي ايستگاه شبکه ارتباطات سلولي فناوري آنتن هاي کارن
آنتن 4 باندي شبکه ارتباطات سلولي باند 3.5 گيگاهرتزفناوري آنتن هاي کارن
آنتن 5 باندي ايستگاه شبکه ارتباطات سلوليفناوري آنتن هاي کارن
پکيج حرفه اي مرکزتماسCall&Contact Center- TCC3000 مهندسي تذروافزار
چاپگر هوشمند شناسنامه و گذرنامهسخت افزار سارا
حضور و غياب پرتابل و احراز هويتکارا دو هزار
دستگاه حضور و غياب پيشرفته مدل W7کارا دو هزار
سامانه حفاظت پيراموني کابل سنسور ( فنس حساس )شتاب آرا تک
سيستم ضبط مکالمات حرفه اي HCLS3000مهندسي تذروافزار
سيستم مديريت هشدار(آلارم و مانيتورينگ)باني ناب پردازش
فرآيند احياء کاتاليستمجتمع پتروصنعت گامرون
فينيکس (Phoenix-DSR)مهندسي بهين سامانه فردا
گيرنده GIS همراه دقيق RayPadمکان پرداز رايمند
گيرنده مرجع دائمي( iRNet)مکان پرداز رايمند
12

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

324597