نام كاربري: كلمه عبور:
  مشخصات محصول

نام محصول : انواع راكتور هاي صنايع شيميايي

کاربرد محصول :
اين راكتور ها در صنايع شيميايي،‌دارويي،‌شوينده، معدني، نفت و گاز و پتروشيمي استفاده مي شود
مشخصات فنی :
بايو راكتورها
فرمانتر ها
راكتورهاي بچ
راكتورهاي پيوسته
كريستاليزور ها
تبخير كننده ها


مشخصات تولیدکننده

چنانچه هر گونه نظری در خصوص محصول فوق دارید در زیر ثبت نمائید:
نام
ایمیل
نظر*

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

339381