نام كاربري: كلمه عبور:
  مشخصات محصول

نام محصول : انواع پكيج هاي تزريق و پروسس شيميايي

کاربرد محصول :
اين پكيج ها جهت تزريق مواد مختلف شيميايي با ظرفيت هاي دقيق و يا فرآوري و پروسس مواد مختلف به كار ميرود
مشخصات فنی :
انواع پكيج هاي تزريق شيميايي
انواع پكيج هاي تاسيساتي
انواع پكيج هاي جذب
انواع پكيج هاي بازيافت بنزين
انواع پكيج هاي فرآيندي


مشخصات تولیدکننده

چنانچه هر گونه نظری در خصوص محصول فوق دارید در زیر ثبت نمائید:
نام
ایمیل
نظر*

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

339360