نام كاربري: كلمه عبور:
  مشخصات محصول

نام محصول : فرز FP4ME-CNC

کاربرد محصول :
ماشينکاري دقيق قطعات غير دوار مخصوص قالبسازي - سوراخکاري - Housing
مشخصات فنی :
اطلاعات فني
دامنه عمل:
محور x (طولي) (485 ميليمتر-19 اينچ)
محور y (عرضي) (385 ميليمتر- 15 اينچ)
محور z (عمودي) (380 ميليمتر-15 اينچ)
حركت کويل (عمودي) (80 ميليمتر-3 اينچ)
محدود حركت سرفرز عمودي روي كله گي (150 ميليمتر- 6 اينچ)

محركه اصلي
موتور القائي اسپندل
قدرت موتور Kw 4 كيلو وات
سرعت محور اصلي تا 3000 دور در دقيقه
مخروط اسپندل ST40

ابزارها با ابزار گير مجهز به فنرهاي بشقابي محكم مي گردند و به كمك نيروي هيدروليكي آزاد مي شود.

محركه تغذيه بار
يك سرو موتور براي محور- X
يك سرو موتور براي محور-Y
يك سرو موتور براي محور- Z
بال اسكروها براي تمام محورها
سرعت هاي تغذيه بار 1 تا 3000 ميليمتر بر دقيقه
قابل برنامه ريزي از 0 تا 120 اينچ در دقيقه
محورهاي z, y, x ....(120 اينچ در دقيقه) 3000 ميليمتر در دقيقه


مشخصات تولیدکننده

چنانچه هر گونه نظری در خصوص محصول فوق دارید در زیر ثبت نمائید:
نام
ایمیل
نظر*

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

339315